Informació Inscripció Temporada 2014-2015

El CF Les Franqueses per poder planificar la temporada 2014/15 necessita saber el nombre de jugadors/es que tindrà a disposició la propera temporada per poder inscriure els equips a la FCF i al CEVO. Per això el CF Les Franqueses disposa:

1. Es condició indispensable el pagament de la quota en els terminis establerts.

2. Els preus de la quota d'aquesta temporada serà de 350€. És IMPRESCINDIBLE fer l'entrega del resguard del pagament de la transferència bancària a les oficines del club i és IMPORTANT que es faci a nom del jugador. El procediment de pagament de la quota serà via transferència bancària i es fraccionarà de la següent manera:

Quota nº1: Escola, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils i cadets: 350€ (175€ fins al 11/07/14 + 175€ fins al 31/12/2014). Amb el primer pagament us donarem el tiquet de recollida de roba. El pack sencer té un cost de 140€. Aquesta quota es durà a terme al formalitzar la inscripció al següent nombre de compte bancari ES33 2100 0377 14 0200026069 (CaixaBank)

Quota nº2: Juvenils : 150€ (75€ fins al 11/07/14 + 75€ fins al 31/12/2014). Amb el primer pagament us donarem el tiquet de recollida de roba. El pack sencer té un cost de 140€.

3. En cas de que hi hagi un/a segon/a germà/na inscrit/a en el club, se li aplicarà un descompte de 50€ a restar de la quota, excepte els germans que siguin juvenils que no tindran descompte.

4. El CF Les Franqueses nomes garantirà el tràmit de la llicència federativa abans del començament de la lliga d’aquells jugadors que hagin complert els terminis de pagament i no tinguin cap termini pendent de temporades anteriors.

5. Es obligatori per tot jugador/a del CF Les Franqueses tenir la roba oficial del club.

6. El jugador que no tingui actualitzada la revisió medica haurà d'anar al club, pagar 25€ i se li concertarà dia i hora a una unitat mòbil d’un centre homologat per la FCF que ens vindrà al camp a fer-les (actualment Centre Mèdic Les Franqueses).

DOCUMENTS A PRESENTAR PER LA TRAMITACIÓ DE LES FITXES:

- DNI (fotocòpia a dues cares). Si no és possible proporcionar aquest document s'haurà de portar una fotocòpia del Llibre de Família (permès fins a categoria Aleví).

- Targeta sanitària.

- 1 fotografia tipus carnet

- Si el jugador procedeix d'un altre club serà necessari que aporti la baixa del club de procedència.

- Revisió mèdica.

La Junta Directiva