Modificacions de la FCF per a la temporada 2014-15

Us informem a tots els pares i mares dels jugadors del futbol base del nostre club de les modificacions realitzades per la Federació Catalana de Futbol per a la temporada d'enguany:

1. El pagament de la mutualitat (assegurança mèdica) dels jugadors l'han d'efectuar els pares. Aquest pagament s'ha de realitzar via online (Internet), i és imprescindible recollir un document personalitzat de pagament que es lliurarà a les oficines del club.
Els jugadors nouvinguts al club o que bé jugaven l'any anterior en equips del club no federats (Pre-benjamí E i escola), i que enguany jugaran en equips federats (Juvenil A a Pre-benjamí D, ambdós inclosos), necessitaran estar vinculats al nostre sistema informàtic, i per la qual necessitarem els següents documents:

- Fotocòpia del DNI per les dues cares del pare o mare.
- Fotocòpia del DNI per les dues cares del jugador.
- Fotocòpia de la targeta sanitària del jugador.
- 1 fotografia tamany de carnet del jugador.
- Que el club anterior on el jugador ha estat vinculat desvinculi el jugador per tal de formar part del nostre club (trucar al club d'origen perquè es desvinculi el jugador). No es necessita cap document de la gestió.
- El mateix procediment per a la baixa federativa. La baixa sempre és necessària quan el jugador canvia de categoria (d'aleví a infantil).
- Revisió mèdica si escau per als jugadors federats (obligatori per als jugadors no federats, o bé l'any anterior juguessin a les categories d'escola o Pre-benjamí E del nostre club, i que enguany jugaran en equips federats (Juvenil A a Pre-benjamí D, ambdós inclosos).

Si el jugador nouvingut no està vinculat al nostre club, no es pot tramitar el document de pagament de la mutualitat, i evindentment no es pot iniciar cap tràmit de la fitxa federativa. Cal esmentar, que si un jugador no ha passat la revisió mèdica, no podrà pagar la mutualitat i per tant, el jugador no podrà jugar.
Informem a tots els pares, que segons la nova normativa de la FCF, tot jugador que no pagui la mutualitat (assegurança mèdica del jugador), no podrà participar en cap tipus de partit, sigui amistós o partit oficial.

2. Durant el mes de setembre els informarem de la quantitat econòmica que el club assumirà del pagament de la mutualitat, tenint en compte que s'haurà de lliurar el rebut a les oficines del club. Aquesta quantitat es descomptarà de la segona quota (finals del mes de desembre).

3. L'horari de les oficines és el següent:
- Dilluns a divendres de 18,00 a 20,30h. (mes de setembre)
- Dilluns, dimarts i dijous de 17,30 a 20,00h (resta de l'any)

4. Telèfons de contacte:
- Sr. David García: 652659450 (coordinador general i responsable de benjamins, pre-benjamins i escola).
- Sr. Xavi Parra: 670575230 (coordinador futbol-11 i d'alevins).
- Sr. Juan Luis Sánchez: 600835428 (responsable d'oficina i membre de la coordinació general).
- Oficina del club: 93- 8493668

Informar als pares que aquestes noves normes marcades per la FCF han estat difoses als clubs de forma concreta a partir de finals del mes de juliol, amb la qual no hem tingut un mínim de marge de temps per poder informar-los a vostès de tots aquests canvis.
També informar que conjuntament amb altres clubs de la comarca hem enviat un escrit de queixa per tots aquests problemes que estan generant les noves normatives.
Finalment, demanem disculpes que tots aquests canvis puguin generar, però volem transmetre que hem fet tot el possible per canviar la situació.

Coordialment, LA JUNTA DIRECTIVA