Requisits per a la inscripció de la temporada 16/17

L'horari d'atenció al públic de les oficines del CF Les Franqueses és de 17.30h fins les 20.00 (dilluns, dimarts i dijous preferentment).

El termini per començar a entregar la documentació per a la tramitació de fitxes serà a partir del dia 20 de juny fins el dia 21 de juliol.

Podeu contactar amb nosaltres al número de telèfons al 660 05 31 86 (Sr. Carles Ventura, coordinador àrea d'iniciació (escola i prebenjamins)), al 610 30 67 21 (Sr. Jordi Jornet, coordinador àrea futbol-7 (benjamins i alevins)), al 670 57 52 30 (Sr. Xavi Parra, coordinador àrea futbol-11 (infantils, cadets i juvenils)) o al 600 83 54 28 (Sr. Juan Luis Sánchez, responsable d'oficina i membre de la direcció/coordinació general del club). Telèfon oficina del club 93 849 36 68.


DOCUMENTS A PRESENTAR PER LA TRAMITACIÓ DE LES FITXES

És necessari que en el moment de realitzar la inscripció aporteu una fotocòpia dels següents documents, conjuntament amb el full d'inscripció del club:

- DNI (fotocòpia de les dues cares). Si no tenen DNI hauran de proporcionar una fotocòpia del llibre de família (fins a la categoria aleví, ja que a partir de la categoria infantil serà obligatori presentar el DNI).

- DNI del pare o mare si és jugador nou i menor d'edat o bé procedeix de la nostra escola (no federat a la FCF).

- Targeta sanitària.

- 1 fotografia de mida carnet.

- Si el jugador procedeix d'un altre club serà necessari que aporti la baixa del club de procedència (especialment quan el jugador canviï de categoria).

- Revisió mèdica: hauran de fer-se-la tots aquells jugadors que la temporada anterior (2015-16) no la van fer i la revisió mèdica pels equips que participin a la lliga del Consell Esportiu (escola) pot dur-se a terme a qualsevol centre mèdic o pediatre, per a les altres categories és obligatori realitzar-la en un centre mèdic homologat per la FCF. Per a dur a terme la revisió mèdica des del club recomanem el Centre Mèdic Les Franqueses situat al Carrer Llevant, 19, de Les Franqueses del Vallès. Telèfon de contacte: 93 846 79 26 (trucar abans per a sol·licitar dia i hora).