Requisits per a la inscripció de la temporada 17/18

L'horari d'atenció al públic de les oficines del CF Les Franqueses és de (dilluns 17.30 h a 19.30 h, dimarts i dijous 17.30 h a 20.30 h, dimecres i divendres 18.30 h a 20.30 h).

El termini per començar a entregar la documentació per la tramitació de fitxes serà a partir del dia 26 de juny fins el 14 de juliol.

Podeu contactar amb nosaltres al número de telèfons següents, al 660 05 31 86 Sr. Carles Ventura, coordinador àrea d'iniciació (escola i prebenjamins), al 610 30 67 21 Sr. Jordi Jornet, coordinador àrea futbol-7 (benjamins i alevins), al 670 57 52 30 Sr. Xavi Parra, coordinador àrea futbol-11 (infantils, cadets i juvenils) o al 600 83 54 28 Sr. Juan Luis Sánchez, responsable d'oficina i membre de la direcció/coordinació general del club). Telèfon oficina del club 93 849 36 68.

DOCUMENTS A PRESENTAR PER LA TRAMITACIÓ DE LES FITXES

És necesari que en el moment de realitzar la inscripció aporteu una fotocopia del següents documents, conjuntament amb el full d'inscripció del club:

-DNI (fotocòpia de les dues cares). Si no tenen DNI hauran de proporcionar una fotocòpia del llibre de família (fins categoria alevi, ja que a partir de la categoria infantil serà obligatori presentar el DNI).

-DNI del pare o mare si és jugador nou i menor d'edat o bé procedeix de la nostra escola (no federat)

-Tarjeta sanitaria.

-1 fotografia de mida carnet.

-Si el jugador procedeix d'un altre club serà necesari que aporti la baixa del club de procedència (especialment quan el jugador canviï de categoria).

-Revisió mèdica: hauran de fer-se-la tots aquells jugadors que la temporada anterior (2016-17) no la van fer, i la revisió mèdica pels equips que participin a la lliga del Concell Esportiu (escola) pot dur-se a terme a quansevol centre mèdic o pediatre, per a les altres categories és obligatori realitzar-la en un centre mèdic homologat per la FCF. Per dur a terme la revisió mèdica des del club recomanem el Centre mèdic Les Franqueses situat al carrer Llevant, 19 de Les Franqueses del Vallès. Telèfon de contacte 93 846 79 26 (trucar abans per sol-licitar dia i hora).