"XI Campus CF Les Franqueses. Estiu '11"

"XI Campus CF Les Franqueses. Estiu '11"
"XI Campus CF Les Franqueses. Estiu '11"
"XI Campus CF Les Franqueses. Estiu '11"
"XI Campus CF Les Franqueses. Estiu '11"
"XI Campus CF Les Franqueses. Estiu '11"
"XI Campus CF Les Franqueses. Estiu '11"
"XI Campus CF Les Franqueses. Estiu '11"

Balanç molt positiu des del club, monitors, entrenadors, direcció esportiva, i també per part dels 90 participants que han passat aquest estiu pel nostre campus. Tots coincidim en el mateix, que és el fet que s'ha arribat a l'objectiu d'aprofundir en aspectes tècnics i en la correcta execució en quant a metodologia i utilització d'aquests, reforçant l'aprenentatge adquirit als entrenaments regulars de la temporada o treballant la iniciació de nous participants en la pràctica del futbol.